SaniRen – budowa zbiorników retencyjnych

link icon

Zbiornik retencyjny, magazynujący wodę, jest sztucznie zbudowanym akwenem, którego celem jest gromadzenie wód opadowych, rozsączanie ich do gruntu lub odprowadzanie w inne miejsce. Najczęściej wykorzystuje się je do nawadniania w czasie suszy.

Dzięki dużemu doświadczeniu w branży, zajmujemy się budową i eksploatacją zbiorników retencyjnych.

Zbiornik retencyjny zbudowany na kanalizacji deszczowej gromadzi wody podczas opadów zbierając nadmiar płynącej wody. Gdy jego napełnienie się zwiększa, zbiornik stopniowo się opróżnia, przez co unika się przepełnienia sieci kanalizacyjnej oraz zmniejsza ryzyko cofania wody, lokalnych podtopień czy powodzi. W przypadku zastosowania zasuwy, możliwe jest magazynowanie wody, mozliwej do wykorzystania w celach gospodarczych. Zbiorniki przeważnie współpracują z regulatorami przepływu lub pompowniami. Pojemności dobierane są indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania. 

saniren

t: +48 502 764 477
biuro@saniren.pl

kontakt

jeśli macie państwo pytania
prosimy o kontakt
bardzo chętnie odpowiemy

Copyright © 2020 SANIREN