SaniRen – budowa sieci i przyłączy wodociągowych

link icon

BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Obszar działania: Poznań i okolice.

 

Kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dzieli się na dwa etapy:

- od sieci do studzienek na posesji (z wodomierzem i zwykle jednym wyjściem na potrzeby budowy i studzienki rewizyjnej na przykanaliku),

- od studzienek do budynku

Formalności i działania wymagane do wykonania przyłącza:

- zamówienie aktualnej mapy u uprawnionego geodety

- wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w zakładzie wodociągowym

- po otrzymaniu warunków, uprawniony projektant Saniren wykonuje projekt

- zgłoszenie budowy przyłączy w starostwie

- nasi pracownicy wykonują przyłącze

- zgłoszenie wykonanego (niezasypanego) przyłącza do zakładu wodno-kanalizacyjnego i złożenie wniosku o złączenie przyłącza z siecią

- odbiór przez zakład wod-kan, wraz z montażem i plombowaniem licznika

saniren

t: +48 502 764 477
biuro@saniren.pl

kontakt

jeśli macie państwo pytania
prosimy o kontakt
bardzo chętnie odpowiemy

Copyright © 2020 SANIREN