SaniRen – budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w technologii bezwykopowej

link icon

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w technologii bezwykopowej, jest doskonałym przykładem połączenia ekonomii, ekologii i ergonomii.

Budowę wykonuje się za pomocą technologii takich jak mikrotuneling, kraking, przeciskiem pneumatycznym lub przewiertem sterowanym.
Dzięki temu udaje się połączyć małą inwazyjność w infrastrukturę i środowisko, z profesjonalnym wykonaniem prac.

Mikrotuneling – technologia budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych w terenie o intensywnej zabudowie, eliminująca do minimum zakłócenia w ruchu ulicznym i dewastacje istniejących nawierzchni.

Metoda krakingu umożliwia wymianę uszkodzonych rurociągów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy wykorzystaniu trasy starego przewodu, bez konieczności dokonywania liniowych wykopów oraz bez istotnej ingerencji w panujące warunki wodno-gruntowe.

Metoda ta oferuje możliwość zachowania dotychczasowej lub powiększenia średnicy remontowanego odcinka, zwiększając jego przepustowość i poprawiając hydraulikę całego układu.

Przeciski pneumatyczne to metoda bezwykopowej budowy rurociągów. Polega ona na przeprowadzeniu przez grunt przebijaka pneumatycznego, który jednocześnie wciąga rury. Grunt w przypadku tej metody nie jest usuwany, lecz zagęszczany, w związku z czym pozwala ona na wykonywanie rurociągów o średnicy max D:63 mm. Przeciski pneumatyczne to tzw. przeciski niesterowane, ponieważ śledzenie głowicy przebijaka możliwe jest tylko z powierzchni terenu.

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla.

saniren

t: +48 502 764 477
biuro@saniren.pl

kontakt

jeśli macie państwo pytania
prosimy o kontakt
bardzo chętnie odpowiemy

Copyright © 2020 SANIREN